Skyfritt i blå tekst med en gul sol bak som strekker seg fra i'en og over de to t'ene.

social.dmz.skyfritt.net

Skyfritt AS's header
Skyfritt AS's avatar
Skyfritt AS
@skyfritt@skyfritt.net
admin

Skyfritt er en bekymringsløser for virksomheter som vil gjenvinne kontroll og ta digital sikkerhet på alvor. Våre ansatte brenner for at små og mellomstore bedrifter skal kunne møte morgendagens utfordringer i cybersfæren!

Joined Mar, 2023
Followed by 14
Following 13
Posted 27

Latest public toots

Skyfritt AS @skyfritt
Apr 18, 09:39

En felles nordisk plan for å håndtere #BigTech har det siste året blitt utarbeidet og ble for første gang presentert idag. Vi heier på initiativet og vil gjøre vårt for få bukt med de negative effektene som følger i kjølvannet av uregulerte reklame- og algoritmedrevne teknologiselskaper.

De norske representantene i prosessen er Bente Kalsnes og Sumaya Jirde Ali. Takk til dem for en god innsats! Fra Sverige har vi en representant som også er tilstede i #allheimen; @carl!

https://pub.norden.org/nord2023-004/index.html

Apr 18, 2023, 09:39
1
3
4
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Apr 17, 08:57

Kunnskapsskjevehet er et problem i den teknologiske og digitale sfæren, skriver Kjetil Kjernsmo i #Aftenposten. Han etterlyser samfunnsinstitusjoner med et demokratisk mandat som følger med på og utvikler teknologi, spesielt innenfor #KI.

Maktforholdet mellom demokratiske institusjoner og privateide teknologiselskaper er enormt og vil fortsette å vokse om vi ikke gjør noe.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5ByMxz/hva-maa-gjoeres-for-aa-styre-teknologiutviklingen #KI

Apr 17, 2023, 08:57
0
5
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 31, 06:57

Hvis du skal se én filmsnutt om kunstig intelligens i år så er det denne!

Tristan Harris (fra Center for Humane Technology) forklarer klart og tydelig hvilke risiko dagens kommersielle og akademiske #KI-kappløp utsetter samfunnet for. Foredraget, som ble holdt 9. mars, er en #øyeåpner fullspekket med den aller nyeste forskningen.

Utviklingen beveger seg i rasende fart og per idag har vi ikke kontroll. Overhodet.

https://vimeo.com/809258916/92b420d98a

Mar 31, 2023, 06:57
0
8
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 29, 15:39

I et åpent brev fra Future of Life Institute oppfordres alle #KI-labber til å sette trening av nye og kraftigere modeller enn GPT-4 på vent i minst 6 måneder for å gi samfunnet en sjanse til å summe seg. Myndigheter bes komme på banen for å etablere noen grunnleggende spilleregler for videre utvikling.

Vi har allerede signert oppropet med et forsiktig håp om at forslaget lar seg gjennomføre: https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

Mar 29, 2023, 15:39
0
2
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 28, 07:36

Kunstig intelligens har tatt verden med storm og det er neppe noen vei tilbake. #Europol spår at 90% av innholdet på nett vil være #KI-generert innen 2026 [1].

Hva betyr dette for utdanning, for arbeidslivet og samfunnet forøvrig? I podcasten #Undervisningsplikten fra #UiO utforsker Gunn Enli, Petter Bae Brandtzæg, Hilde Reinertsen og Torgeir Waterhouse hva fremtiden kan bringe av muligheter og utfordringer [2].

[1] https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Innovation_Lab_Facing_Reality_Law_Enforcement_And_The_Challenge_Of_Deepfakes.pdf

[2] https://www.hf.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/undervisningsplikten/episoder/undervisningsplikten-40-chatgpt.mp3?vrtx=view-as-webpage

Mar 28, 2023, 07:36
0
2
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 23, 13:33

Kunstig intelligens (#KI) har fanget vår oppmerksomhet og tvinger oss i disse dager til å stille grunnlegende spørsmål om hva utviklingen betyr for samfunnet og menneskeheten.

Dessverre er de mest fremtredende KI-modellene svarte bokser; kildekoden er lukket og datasettene av ukjent opphav. Mangelen på transparens er mildt sakt problematisk tatt i betraktning hvilke påvirkning KI har, og i økende grad vil få. (Les mer: https://gizmodo.com/chatbot-gpt4-open-ai-ai-bing-microsoft-1850229989)

Heldigvis har rykende ferske eksperimenter fra Standford, som bruker åpne datasett, fått tilnærmet like gode resultater som de lukkede datasettene – men modellene som brukes er fortsatt lukket og ugjennomtrengelige. (Kilde: https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html)

Hvilke positive og negative (bi)effekter tror du KI vil ha på kort og lang sikt?

Mar 23, 2023, 13:33
0
3
4
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 22, 12:51

Vi stiller oss bak dette åpne brevet som tydelig peker på de underliggende problemene med #BigTech-selskaper som #TikTok/#ByteDance, #Facebook/#Meta, #Google etc:

⚠️ Massiv datainnsamling og overvåking
⚠️ Algoritmestyrte anbefalinger og strømmer
⚠️ Avhengighetsskapende og manipulativt design

Brevet er rettet til amerikanske lovgivere og politikere, men vi sender oppfordringen videre til Regjeringen og Stortinget her på berget!

https://techoversight.org/2023/03/20/memo-tiktok-is-a-threat-so-is-the-rest-of-big-tech/

Mar 22, 2023, 12:51
0
3
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 21, 13:20

#NSM fraråder idag bruk av #TikTok og #Telegram på tjenestetelefoner, en avgjørelse som burde vært tatt for lenge siden.

Vi mener listen burde utvides og gjelde samtlige datastøvsugende applikasjoner som krever vide tilganger til telefonens lagringsenhet, posisjon, mikrofon og kamera.

Tjenestetelefoner er koblet mot systemer som kan gi tilgang til gradert og sensitiv informasjon og det bør derfor stilles ekstra strenge krav.

Hvilke apper ville du ført opp på listen?

https://www.nrk.no/nyheter/justisdepartementet-frarader-tiktok-pa-tjenestetelefoner-1.16346384 #NRK #nyheter

Mar 21, 2023, 13:20
2
5
4
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 20, 08:28
Musk, algoritmer og åpen kildekode

Lenge før #Musk kjøpte #Twitter argumenterte han for at algoritmen burde åpnes for offentligheten. I helgen annonserte han at Twitter skal publisere kildekoden til algoritmene som avgjør hva som vises når og hvor. Dette er et interessant grep ettersom det legger press på de andre store plattformene til å gjøre det samme; transparens kan bli Twitters konkurransefortrinn i kampen for å vinne tilbake brukernes tillit.

Dette løser definitivt ikke alle utfordringene for lukkede og sentraliserte plattformer, men vi applauderer offentliggjøring av kildekoden og anser det som et lite steg i riktig retning.

Hva tror du blir konsekvensen for Twitter og resten av industrien?

Mar 20, 2023, 08:28
0
2
3
View toot
Skyfritt AS @skyfritt
Mar 15, 08:47

#PST får grønt lys for å samle inn alt av åpne data (tenk Mastodon, Facebook, Instagram, forum, kommentarfelt etc) som norske borgere publiserer – og lagre dem i 5 år, med mulighet for å utvide til 15 år.

Loven, slik den var før, gav også tilgang til å samle inn åpne data, men da begrenset til en spesifikk sak. Nå vil alt man publiserer åpent på nett bli sugd opp og lagret i årevis.

Formålet er automatiserte analyser som vil kunne flagge mistenkelig innhold og oppførsel som potensielt kan true rikets sikkerhet.

Tanken er god; å kunne fange opp ekstremistisk aktivitet og forhindre handlinger før de blir utført. Men hvor langt skal ordensmakten få lov til å gå i jakten på et lovlydig og risikofritt samfunn?

En rekke organisasjoner og etater påpeker i sine høringsforslag at lovendringen vil legge en demper på hva borgere publiserer offentlig og at den åpne og demokratiske samfunnsdebatten vil innskrenkes.

Kommer du til å tenke deg litt ekstra om før du poster noe offentlig i #allheimen når du vet at det du skriver vil lagres i 5 år?

https://www.nrk.no/norge/pst-far-masseovervake-_-frp-kallar-det-eit-steg-i-retning-politistat-1.16336971

Mar 15, 2023, 08:47
2
10
9
View toot