Skyfritt i blå tekst med en gul sol bak som strekker seg fra i'en og over de to t'ene.

social.dmz.skyfritt.net

Profile for Skyfritt AS. Username @skyfritt, skyfritt.net. Role: admin

About

Skyfritt er en bekymringsløser for virksomheter som vil gjenvinne kontroll og ta digital sikkerhet på alvor. Våre ansatte brenner for at små og mellomstore bedrifter skal kunne møte morgendagens utfordringer i cybersfæren!

Joined on Mar, 2023. 32 posts. Followed by 22. Following 19.

Recent posts

Skyfritt AS . @skyfritt,

Det er på høy tid at statlige tjenester formidler informasjon via åpne kanaler som de selv har kontroll over. Kristine Foss i Norsk Presseforbund sier følgende til NTB:

– Twitter er en sårbar kanal for informasjon, særlig for offentlige etater. De nye restriksjonene skaper et klasseskille mellom betalende og ikkebetalende kunder. Det er et kjempeproblem for offentlige etater som bruker dette som sin hovedkanal for informasjonsdeling.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2023/07/04/195933021/presseforbundet-om-twitter-grep-kjempeproblem #Twitter #Norge #twittermigrasjon

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

En liten teaser – til høsten lanserer vi en sikkerhetskopiløsning som beskytter data mot løsepengevirus! Frem til da ønsker vi alle våre følgere en trygg og skyfri sommer ☀️

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

En felles nordisk plan for å håndtere #BigTech har det siste året blitt utarbeidet og ble for første gang presentert idag. Vi heier på initiativet og vil gjøre vårt for få bukt med de negative effektene som følger i kjølvannet av uregulerte reklame- og algoritmedrevne teknologiselskaper.

De norske representantene i prosessen er Bente Kalsnes og Sumaya Jirde Ali. Takk til dem for en god innsats! Fra Sverige har vi en representant som også er tilstede i #allheimen; @carl!

https://pub.norden.org/nord2023-004/index.html

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

Kunnskapsskjevehet er et problem i den teknologiske og digitale sfæren, skriver Kjetil Kjernsmo i #Aftenposten. Han etterlyser samfunnsinstitusjoner med et demokratisk mandat som følger med på og utvikler teknologi, spesielt innenfor #KI.

Maktforholdet mellom demokratiske institusjoner og privateide teknologiselskaper er enormt og vil fortsette å vokse om vi ikke gjør noe.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5ByMxz/hva-maa-gjoeres-for-aa-styre-teknologiutviklingen #KI

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

Hvis du skal se én filmsnutt om kunstig intelligens i år så er det denne!

Tristan Harris (fra Center for Humane Technology) forklarer klart og tydelig hvilke risiko dagens kommersielle og akademiske #KI-kappløp utsetter samfunnet for. Foredraget, som ble holdt 9. mars, er en #øyeåpner fullspekket med den aller nyeste forskningen.

Utviklingen beveger seg i rasende fart og per idag har vi ikke kontroll. Overhodet.

https://vimeo.com/809258916/92b420d98a

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

I et åpent brev fra Future of Life Institute oppfordres alle #KI-labber til å sette trening av nye og kraftigere modeller enn GPT-4 på vent i minst 6 måneder for å gi samfunnet en sjanse til å summe seg. Myndigheter bes komme på banen for å etablere noen grunnleggende spilleregler for videre utvikling.

Vi har allerede signert oppropet med et forsiktig håp om at forslaget lar seg gjennomføre: https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

Kunstig intelligens har tatt verden med storm og det er neppe noen vei tilbake. #Europol spår at 90% av innholdet på nett vil være #KI-generert innen 2026 [1].

Hva betyr dette for utdanning, for arbeidslivet og samfunnet forøvrig? I podcasten #Undervisningsplikten fra #UiO utforsker Gunn Enli, Petter Bae Brandtzæg, Hilde Reinertsen og Torgeir Waterhouse hva fremtiden kan bringe av muligheter og utfordringer [2].

[1] https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Innovation_Lab_Facing_Reality_Law_Enforcement_And_The_Challenge_Of_Deepfakes.pdf

[2] https://www.hf.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/undervisningsplikten/episoder/undervisningsplikten-40-chatgpt.mp3?vrtx=view-as-webpage

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

Kunstig intelligens (#KI) har fanget vår oppmerksomhet og tvinger oss i disse dager til å stille grunnlegende spørsmål om hva utviklingen betyr for samfunnet og menneskeheten.

Dessverre er de mest fremtredende KI-modellene svarte bokser; kildekoden er lukket og datasettene av ukjent opphav. Mangelen på transparens er mildt sakt problematisk tatt i betraktning hvilke påvirkning KI har, og i økende grad vil få. (Les mer: https://gizmodo.com/chatbot-gpt4-open-ai-ai-bing-microsoft-1850229989)

Heldigvis har rykende ferske eksperimenter fra Standford, som bruker åpne datasett, fått tilnærmet like gode resultater som de lukkede datasettene – men modellene som brukes er fortsatt lukket og ugjennomtrengelige. (Kilde: https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html)

Hvilke positive og negative (bi)effekter tror du KI vil ha på kort og lang sikt?

Open thread
Skyfritt AS . @skyfritt,

Vi stiller oss bak dette åpne brevet som tydelig peker på de underliggende problemene med #BigTech-selskaper som #TikTok/#ByteDance, #Facebook/#Meta, #Google etc:

⚠️ Massiv datainnsamling og overvåking
⚠️ Algoritmestyrte anbefalinger og strømmer
⚠️ Avhengighetsskapende og manipulativt design

Brevet er rettet til amerikanske lovgivere og politikere, men vi sender oppfordringen videre til Regjeringen og Stortinget her på berget!

https://techoversight.org/2023/03/20/memo-tiktok-is-a-threat-so-is-the-rest-of-big-tech/

Open thread